Om Body SDS

Body SDS er forkortelsen for behandlingssystemet Body Self Development´s System. Body SDS blev grundlagt i København i slutningen af 1940’erne af Erland Hartung (f. 1913), som havde en unik tilgang til kroppen. Erlands søn, Ole Kåre Føli (1944), og hans barnebarn, Bengt Valentino Andersen (f. 1965), har siden videreudviklet systemet til det, der i dag kaldes Body SDS.

En kropsterapeut herfra tager afsæt i det moderne menneskes skavanker og udfordringer. De benyttede metoder bygger på en lang række gennemprøvede teorier og håndgreb, som med succes har ændret livet for mange.

Fundamentet til behandlingsformen blev lagt af Erland Hartung. Han var snedkermester og startede sideløbende med at behandle i slutningen af 1940’erne. Erland Hartung blev kendt som en “klog mand”, fordi han benyttede behandlingsteknikker, som ikke var særlig kendte dengang. Det banebrydende var, at han supplerede fysiologisk behandling med samtale- og ernæringsterapi.

Han oparbejdede meget hurtigt et kartotek med over 10.000 klienter. Erland Hartungs yngste søn Ole var tidligt interesseret i sin fars arbejde. Som 12-årig behandlede han første gang. Han kom i lære som værktøjsmager, og op gennem lærlingetiden behandlede han mere og mere. Efter tre år på arbejdspladsen stillede chefen et rum og en briks til hans rådighed. Efter 9 år overtog han som 27-årig faderens behandlingsklinik.

Herefter gik udviklingen stærkt. Ole Kåre Føli’s behov for at udbrede og udvikle behandlingssystemet førte til foredrag og kursusvirksomhed rundt omkring i landet. Sideløbende med arbejdet som behandler var han en succesfuld håndboldspiller med en periode på landsholdet.

Oles søn, Bengt Valentino Andersen, fik som barn et alvorligt brud på ryggen og uden sin fars hjælp var han sandsynligvis invalid i dag. Ligesom faderen fattede han allerede som barn interesse for kroppens funktion og deltog mere og mere i behandlingen af andre. Denne udvikling føltes helt naturlig, da begge forældre arbejdede som behandlere.

Som 15-årig blev han selvstændig behandler. Få år efter blev kimen lagt til de træningsformer, der i dag er integreret i Body SDS. Træningen er udelukkende Bengt Valentino Andersens projekt, og det er affødt af hans kolossale viden om og indføling med kroppen og mennesket. Sideløbende med behandlerkarrieren har Bengt dyrket idræt på eliteplan – han vandt i 1991 Europamesterskabet i Okinawa Goju Ryo Karate.

Fra 1985-1987 var Ole og Bengt tilknyttet Ranumprojektet i Jylland, hvor behandlere på tværs af traditionelle faggrænser arbejdede sammen om svære sygdomstilfælde. Ole og Bengt besluttede sig efter projektets afslutning for at arbejde sammen: Den 1. oktober 1991 startede de i fællesskab Body Self Development’s Systems center i Karlslunde.

I dag har Body SDS et center i København i Parken. Efter almindelig praksis i en årrække valgte de i midten af 1990′erne at oprette Body SDS-uddannelsen. Al Body SDS´ viden formidles til vores Body SDS-terapeuter, som arbejder på vores centre.

Filosofi

Body SDS bygger altså på lang tids udvikling og mange gennemprøvede teorier. Men den bagvedliggende filosofi er enkel; Alle hverdagens mange indtryk og udtryk er forankret i kroppen, din krop skildrer dit velvære – og fysikken og psyken er dermed ikke to adskilte elementer, men en helhed.

I det moderne samfund bliver vi belastet på et utal af fronter. Mange bruger ikke sin krop korrekt: Vi får spændinger, slitage, ubehag og sygdomme. Vi lader os stresse, får præstationsangst, bliver præget af høje ambitioner, og vi mister overskud.

På samme tid er der mange følelser, som ikke er ”tilladte” eksempelvis vrede, sårbarhed, nervøsitet, og dermed bliver vores ”indre rum” presset. Med de metoder, vores grundlæggere har opbygget, afhjælper vi klienters fysiske skavanker (fx dårlig ryg, nakkeproblemer osv.), indre fysiske gener (organproblemer) og psykiske problemer som velfærdssygdommen stress og bekymringer i hverdagen.

Idéen bag er at alle vores discipliner, træning såvel som behandling og udrensning har som mål at forbedre det enkelte menneskes skavanker og udfordringer.

Kilde: www.body-sds.dk